KONTAKT

Adresa: Antifašističke borbe 15/3
11070 Novi Beograd
Tel / fax: 011/311-8419
E-mail adresa: magenta@eunet.rs

RADNO VREME
Radnim danom od 8:30h – 16:00h

MAGENTA d.o.o. zastupa na tržištima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kompaniju ALVEST MONT iz Slovačke republike, a koja je jedna od ovlaštenih kompanija u Evropi od strane kompanije MITSUBISHI RAYON za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa njihovom membranskom tehnologijom.

OPŠTE PREDNOSTI MEMBRANSKE SEPARACIJE KOMPANIJE MITSUBISHI

Koncentracija sedimenta u aktvaciji je do 15kg/m3, što omogućava smanjenje tehnološke zapremine biološkog postrojenja za obradu otpadnih voda (WWTPI) za oko 70% u poređenju sa tradicionalnim PPOV. Ova tehnologija omogućava redukovanje površine zemljišta koje se korist za izgradnju i do 50%. Prerađena voda je fltrirana-sadržaj NL=0.


Kliknite na sliku

Kliknite na sliku
Veličina pore za fltraciju je 0,4 mikrometra što osigurava fltraciju veličine bakterija.Dakle, čak i da postoji razlaganje čestca delovanjem na primer toksičnih materija(teški metali i td.)sadržanih u otpadnim vodama, bakterije u potpunost ostaju u membranama i ne mogu izaći iz njih i zagadit prečišćenu vodu, što nije slučaj u konvencionalnim PPOV. U konvencionalnim PPOV je uobičajeno da nešto deluje toksično na nitrifkacione bakterije. Te bakterije ne proizvode dovoljno čestca koje su u stanju da se slegnu i stoga nisu uhvaćene u u procesu sedimentacije u cisterni za taloženje pa isteknu iz sistema. Ovo je posebno važno za bakterije koje se razvijaju duži vremenski period i kojima je potrebno zadržavanje u sistemu zbog bioloških teško dekompoziranih supstanci. Na primer, Mitsubishi MBR PPOV je mnogo puta efkasnije na biološku dekompoziciju nus proizvoda od lekova u odnosu na konvencionalna postrojenja za obradu otpadnih voda. Ovo predstavlja osnovnu razliku u kvalitetu između konvencionalno aktvnog PPOV i Mitsubishi MBR PPOV. Ovaj tehnološki efekat naročito dolazi do izražaja u industriskim vodama. Mnoge industriske vode koje se ne mogu biološki očisti korišćenjem konvecionalne tehnologije separacijom sedimenta procesom sedimentacije, mogu bit veoma dobro biološki tretrane uz korišćenje MBR Mitsubishi tehnologije. Mitsubishi membrane su već duže vreme dokazane u naj zahtevnijim industriskim okruženjima. Za gradske otpadne vode, kvalitet prečišćene vode (osim NL) je oko 30% bolji u odnosu na klasične tehnologije sa istm hemisko-tehnološkim parametrima aktvacije. Mitsubishieva MBR tehnologija je posebno pogodna za uklanjanje fosfora(biološkim putem). Ova tehnologija daje neuporedivo bolje rezultate od tradicionalnih tehnologija. Sistem je takođe pogodan za rekonstrukciju već postojećih PPOV zbog činjenice da na istoj površini zemljišta ugradnjom MBR tehnologije u postojeće kapacitete PPOV, ist se mogu povećat od 200 do 300% bez gradnje novih bazena. Rukovanje postrojenjem je potpuno automatsko i zbog toga operater ne mora razumet proces biološkog postupka. Ovo predstavlja prednost pogotovo za mala PPOV koja tretraju otpadne vode za manje od 4000 ES (ekvivalent stanovnika). Kompletan tehnološki uređaj je evropskog standarda, osim membranskih modula koji su japanski. Rok trajanja membrana u postrojenjima za obradu komunalnih voda je procenjen ( na osnovu preko 40 godina operatvnog iskustva ) na oko 15 do 20 godina. Zbog toga što su postrojenja za obradu komunalnih voda konstruisana na Q maksimuma dnevno, u MBR Mitsubishi tehnologiji postoji velika rezerva u hidrouličnom sistemu, u poređenju sa stvarnim ukupnim godišnjim protokom kroz PPOV. Cena zamene membrane (konstrukcija od nerđajućeg čelika sa ostalim modulnim delovima, sa vekom trajanja od 15 godina i kanalizacionom stopomod 0,6 EUR/m3 prečišćene vode) je približno 4% od navedene kanalizacione stope. Povremeno je potrebna hemiska obrada dok je PPOV u funkciji i traje do 2 sata. Garancija na membrane je 5 godina

PRIMERI PROJEKTOVANIH I IZGRAĐENIH PPOV SA MBR MITSUBISHI TEHNOLOGIJOM

 • Najveće PPOV sa MBR Mitsubishi tehnologijom se nalazi u Pekingu, kapacitet 1.000.000 ES
 • Drugo najveće PPOV sa MBR Mitsubishi tehnologijom se nalazi u Singapuru kapaciteta 68.000 m3/dan
 • Tilburg –Holandija 150.000 ES

PREGLED VAŽNIJIH REFERENCI KOMPANIJE ALVEST MONT SLOVAČKA KOMUNALNA POSTROJENJA

 • PPOV Sudak 100.000 ES Ukrajina,Krim
 • PPOV Borščov 22.000 ES Ukrajina
 • PPOV Svištov, 46.000 ES, Bugarska
 • PPOV Hrinova, 12.000 ES, Bugarska
 • PPOV Oravske Vesele 4.000 ES, Slovačka
 • PPOV Gajaty 10.000 ES, Slovačka

INDUSTRISKA POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

 • PPOV Mostecka uhelna, postrojenje za prečiščavanje voda nastalih iz prerade uglja, 500 m3/dan Češka republika
 • PPOV Masna Davle, (prerada mesa) 150 m3/dan Češka republika
 • PPOV CORTE Dolne Vestence 120 m3/dan Republika Slovačka
 • PPOV Masozavod Lipitovsky Hradok (klanica i prerada mesa) 200 m3/dan Republika Slovačka

PPOV URAĐENE SA MBR MITSUBISHI TEHNOLOGIJOM

 • PPOV Glogov Malopolski, 6.000 m3/dan Poljska
 • PPOV Kapitan Dimitrievo 400 m3/dan Bugarska
 • PPOV Nehvizdy 6.000 ES Češka republika
 • PPOV Topolčani 58.000 ES Republika Slovačka
 • PPOV Banovce nad Bebravou 36.000 ES Republika Slovačka
 • -PPOV Hrinova 17.000 ES Republika Slovačka,
  -U konzorcijumu sa ENERGOPROJEKTOM idejni projekat PPOV 41.000 ES za Opštinu Lazarevac, Srbija