KONTAKT

Adresa: Antifašističke borbe 15/3
11070 Novi Beograd
Tel / fax: 011/311-8419
E-mail adresa: magenta@eunet.rs

RADNO VREME
Radnim danom od 8:30h – 16:00h

Tim naših stručnjaka koji je svoja stečena znanja tokom školovanja potvrdio i u praksi pruža usluge iz oblasti:

I Finansijskog konsaltinga, što podrazumeva sledeće:

Analiza strukture bilansa - Pomažemo Vam da sagledate Vaše bilanse na pravi način i saznate šta oni sadrže i zaista govore o vašem poslovanju.

Dinamički bilans i praćenje poslovanja iz meseca u mesec - Saznajte kako se Vaše poslovanje razvija iz meseca u mesec i spremite se pravovremeno za eventualne turbulencije u poslovanju.

Obavljanje poslova interne revizije u ime klijenata - Ne želite da angažujete zaposlene na ovim poslovima, a Vaše poslovanje se razvilo do te mere da Vam je ova funkcija postala neophodna.

Priprema privrednog društva za eksternu reviziju - Eksterna revizija nije bauk, pripremamo vas za njihov dolazak!

Razvoj internih procedura – U koliko želite da Vi i vaši zaposleni imate jasno definisane zadatke koji treba da se obave, uz našu pomoć uvedite procedure!

Uspostavljanje sistema internih kontrola – U koliko mislite da ste implementirali adekvatne sisteme internih kontrola,Proverite možda postoje i bolja rešenja!

Procena rizika poslovanja - Koji rizici utiču na Vaše poslovanje i kakvi su njihovi efekti po Vas i Vašu imovinu.

Sanacija privrednih društava - Vaše preduzeće se nažalost našlo u problemima. Tu smo da pokušamo da ih zajedno sa Vama rešimo kroz sanaciju.

Due diligence - Želite da prodate ili kupite privredno društvo? U kakvom je ono položaju? Saznajte iz naših due diligence-a.

Studije izvodljivosti i ostale studije - Da li je neki posao izvodljiv? Imate neka od pitanja koja nisu navedena ovde? Pitajte, možda znamo odgovor.

II Poreski konsalting

Poreski Due diligence – Analize u kakvom je poreskom položaju privredno društvo čiji ste vlasnik ili kojim rukovodite.

Optimizacija poreskih izdataka – Analiza iz koje se vidi da li plaćate sve poreze, odnosno da li plaćate više nego što to zakon nalaže.

Sačinjavanje poreskih prijava - Formulari znaju ponekad biti konfuzni! Možemo ih popuniti za Vas!

Poreski krediti - Kada i kako nastaju I kako da ih iskoristite na pravi način?

Saveti po pitanju poreza na imovinu, poreza na prenos apsolutnih prava, PDV... – Ukoliko imate neku poresku nedoumicu pitajte, daćemo vam odgovor!

III Računovdostveni poslovi

Eksterno računovodstvo - Za Vaše potrebe vodimo finansijsko i materijalno knjigovodstvo! Brzo, tačno i uredno! Ne prepuštajte ovaj veoma bitan posao slučaju!

Sačinjavanje zahteva za kredite banaka, leasing kuća i ostalih kreditnih institucija - Kako prave informacije iskazati na pravi način? Kako zadovoljiti zahteve kreditnih institucija i povećati šanse za dobijanje kredita?

Pomoć pri sačinjavanju specijalnih bilansa - Otvaranje, fuzija, razdvajanje, likvidnost, promena pravne forme. Kako bilansirati?

Izrada biznis plana – Sve više ga traže razne institucije za dobijanje određenih benifita.

Izrada godišnjeg budžeta i praćenje njegovog ostvarenja - Planirajte svoje poslovanje pravovremeno. Pratite ostvarenje svojih planova. Budite na korak ispred vremena!

IV Menadžment konsalting

Procena mogućnosti i stručna pomoć pri preuzimanju privrednih društava - Širenje Vašeg poslovnog portfolija treba biti usmereno ka pravim vrednostima koje će Vaš biznis učiniti vrednijim i obezbediti sinergetske efekte u stvaranju novih vrednosti kroz horizontalne i vertikalne diversifikacije poslovanja.

Prodaja dela imovine privrednog društva - Nefunkcionalni delovi imovine kroz prodaju Vam mogu doneti dodatna sredstva u cilju unapređenja osnovnih poslovnih operacija. Učinite to uz našu pomoć, a na pravi način.

Prodaja biznisa - Prikažite pravu vrednost Vašeg biznisa i prezentujte ga na način koji ukazuje na sve buduće pozitivne efekte kako bi postigli maksimalnu vrednost u pregovorima sa potencijalnim partnerima. Možemo Vam pomoći.

Sklapanje strateških saveza - Sigurno postoje i partneri, sa kojima kroz zajednički nastup, možete postići bolje poslovne rezultate, u odnosu na one koje samostalno postižete. Možemo naći prave partnere i sa njima ispregovarati najbolje uslove za Vas.

Spajanje privrednih društava i racionalizacija poslovnih aktivnosti - Učinite Vaš poslovni sistem manje složenim, a istovremeno i više efikasnim. Optimizujte troškove poslovanja i na pravi način iskoristite svoje stručne službe.

Dizajniranje optimalne i funkcionalne organizacione strukture - Umanjite realne viškove radne snage i postavite organizacionu strukturu koja će Vas manje koštati, a istovremeno pružati bolje efekte rada.

Pružamo Vam i ostale usluge koje će Vaš menadžemnt učiniti efikasnijim u cilju maksimizacije Vašeg profita.